• បដា--

រទេះអ៊ុលត្រាសោ

  • រទេះឧបករណ៍អ៊ុលត្រាសោមមន្ទីរពេទ្យ

    រទេះឧបករណ៍អ៊ុលត្រាសោមមន្ទីរពេទ្យ

    រទេះអ៊ុលត្រាសោនចល័តដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធលៃតម្រូវកម្ពស់ សមរម្យសម្រាប់ការអង្គុយ និងឈរធ្វើការ។ប្រអប់ផ្ទុកតូចនៅជុំវិញរទេះជួយដាក់របស់របរដែលត្រូវការ។ប្រដាប់ដាក់ថ្នាំពេទ្យស្ងាត់ធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែមានផាសុកភាព។

    OEM មានហើយ!