• បដា--

ម៉ាស៊ីនចាក់សោកណ្តាល

ស៊េរី TC: Conductive Anti-Static 5″ 6″ គ្រែមន្ទីរពេទ្យកណ្តាលចាក់សោរ PU ICU Bed Casters

ស៊េរី AC: 5 អ៊ីញ 6 អ៊ីង 8 អ៊ីញ កង់ទោល Castor Stretcher Castor

ស៊េរី FC: 3 អ៊ីញ 4 អ៊ីញ 5 អ៊ីញ កង់តែមួយ

ស៊េរី TM: ICU Bed TPU Castors

ស៊េរី TN: កង់ឡានពេទ្យ